Avtomatizacija in Pregled Tahograf Podatkov v Oblaku

Tahograf podatki iz kartic voznikov in digitalnih tahografov zahtevajo določene aktivnosti, ki se ponavljajo in so časovno opredeljene. Iz njih pripravljamo poročila ter pridobivamo opozorila o kršitvah, zato je proces idealen za avtomatizacijo.

Specifike tahograf podatkov in kako se z njimi spopada TachoLab

Glede na zahteve po dostopu do tahograf podatkov z različnih naprav in lokacij, je za instant pogled o stanju voženj, postankov, kršitev glede podatkovnih zapisov in njihovih popravkov najprimernejša rešitev v oblaku. Potrebujete le dostop preko brskalnika ali namenske mobilne aplikacije. Omejitve dostopa omogočajo različni tipi uporabnikov, glede na namen uporabe.

tacholab-namizje

TachoLab namizje

Ob prijavi v aplikacijo takoj dostopamo:

  • do tahograf podatkov, ki nam sporočajo napake glede na omejitve časov, napačne in manjkajoče vnose,
  • do opozoril na morebitne težave, ki se bodo pojavile.

Pri obdelavi tahograf podatkov je pomembno, da nadziramo pravočasnost opravljenih prenosov s kartic voznikov, digitalnih tahografov, potek veljavnosti pregledov tahografov in morebitnih kršitev voznikov. Aplikacija TachoLab upošteva vse zakonske zahteve na področju socialne zakonodaje voznikov in tahografov.

Analiza tahograf podatkov in pravočasno zaznavanje napak

Pravočasno zaznavanje in ukrepanje sta pomembna, da rizike zmanjšamo na minimum. Zakonsko so kršitve opredeljene v tri kategorije – manjša, srednja in težja kršitev. Analitika TachoLab je tudi v pomoč pri nagrajevanju voznikov in seveda tudi v hitrem ukrepanju, če se določene kršitve ponavljajo. V primeru zaznanih več posameznih kršitev v celotnem podjetju se lažje odločimo za usmerjeno usposabljanje in s tem zmanjšanjem rizika poslovanja.

tacholab-razdelitev

TachoLab razdelitev

Pomembno je, da se v aplikaciji lahko posebej osredotočimo na:

  • voznike,
  • vozila,
  • poročila.

Pri pregledu tahograf podatkov o voznikih preko TachoLab pridobimo:

  • pregled nad celoto,
  • podrobnosti vsakega voznika.

Pri pregledu dejavnosti voznika nas zanima, katera vozila je upravljal v določenem obdobju, katera mesta oziroma lokacije je obiskal (obračun dnevnic, zagotavljanje minimalnega prihodka, …). Najpomembnejši je seveda podrobni pregled aktivnosti posameznega voznika – vožnja, počitki, druga dela in pojavljanje napak med delovanjem tahografa. Zagotavljanje sledljivosti voznikovim karticam ob menjavah je potrebna za pregled dejavnosti voznika, saj je potrebno ob menjavi kartice zagotoviti podatke in povezljivost le-teh. Ob odhodu voznika je potrebno zagotavljati pregled podatkov za nazaj.

tacholab-podrobnosti

TachoLab podrobnosti

Za vozila so prav tako pomembni podatki o celotni floti kakor posameznih vozilih – registrske oznake, številke šasije, naslednji pregled tahografa, model tahografa. Za vsako vozilo so pomembni podrobnejši podatki o tahografu ter zgodovina, predvsem kršitve prekoračitve hitrosti, za katero je tahograf umerjen. Večkratne kršitve prekoračitve hitrosti namreč pomenijo tveganja za podjetje in so osnova za ukrepanje. Aktivnosti na vozilu v določenem časovnem obdobju ter morebitne napake, ki se pojavljajo, so pomembne za analize posameznih voznikov in delovanje tahografa.

Pregled tahograf podatkov in aktivnosti voznika tudi v rokah voznikov

tacholab-mobilna-aplikacija

TachoLab mobilna aplikacija

Avtomatizacija prenosa tahograf podatkov in njihova obdelava v TachoLab omogoča, da podatke o svojih aktivnostih pregledujejo tudi vozniki sami preko pametnih telefonov.

Podatek o dnevnem času vožnje, tedenskem ali 14- dnevnem obdobju, odmorih in počitkih omogočajo vozniku, da se transparentno odloči glede nadaljevanja dela in pravočasno zaključi z vožnjo ali dokonča odmor. Voznik je tudi sproti obveščen o morebitnih kršitvah, vrstah kršitev, njihovi teži in kdaj se je zgodila. Na ta način je takoj obveščen o kršitvi in je v bodoče bolj pazljiv, da je ne ponovi.

Evidenca delovnega časa in poročila o aktivnostih

Visoka dodana vrednost pri avtomatizaciji procesov TachoLab so poročila. Ta se kreirajo po vnaprej določenih kriterij ali so zakonsko določena ter se dostopna na različne načine (portal, elektronska pošta). Smisel avtomatizacije postopkov priprave poročil je seveda, da zadostimo zakonskim zahtevam kot naprimer Evidenca delovnega časa mobilnega delavca, kakor tudi lastnih zahtevah za kontrolo. S tem izboljšamo kakovosti delovne klime v podjetju. Poročilo o dnevnih aktivnostih voznika nam omogoča pregled o času vožnje voznika, odmorih in počitkih, drugih aktivnostih ter pripravljenosti. Omogoča kontrolo skladnosti z zakonodajo na dnevni ravni. Takšno poročilo združimo tedensko in mesečno, kar nam olajša pripravo podatkov za dodatke voznikov pri plačah (dnevnice, dodatki, opravljene ure po posamezni državi). Poročilo o opravljenih prenosih tahograf podatkov s kartic voznikov, digitalnih tahografov in pregledih tahografov nam daje nadzor o doseganju zakonskih zahtev po opravljenih prenosih. V primeru zamud lahko nemudoma ukrepamo.

tacholab-porocila

TachoLab poročila