GPS sledenje in optimizacija poti

Programsko orodje AMCS route planner, skupaj z gps sledenjem ponuja rešitev za optimalno upravljanje voznega parka. Vsa naročila in vsa vozila lahko planiramo naenkrat in to z upoštevanjem različnih časovnih oken ter vseh drugih posebnih zahtev naročil. Na ta način se občutno zmanjša čas planiranja, uporabljena so ustrezna vozila, ki so tako bolje izkoriščena, vrstni red obiska strank je optimalno določen, človeški faktor je bistveno zmanjšan.

Za koga je?
V podjetjih, kjer je uspešno poslovanje odvisno tudi od prevozov, predstavlja transport zajeten del stroškov, ki se jim ni moč izogniti. S pravim pristopom, pravimi orodji in dodatnim znanjem, jih lahko zelo uspešno znižamo.

Štirje nivoji planiranja
Od zasnove in ocene rentabilnosti nove poslovne enote do obvladovanja dnevnega planiranja za kar se da kompletno in profitabilno storitev.

 1. Strateško – s celostno analizo do odgovora na vprašanje ”Kje je optimalna lokacija za vzpostavitev nove enote?”
 2. Taktično – Imate ustaljene terene in poti? Zmanjšajte stroške, hkrati pa izboljšajte vašo storitev s pomočjo večje odzivnosti.
 3. Operacijsko – Danes zajemite vsa naročila za jutri in pripravite optimalen plan za v naprej.
 4. Dinamično – Imate težave z novimi naročili ali trenutnimi razmerami na cesti? Ne pustite, da vas to preseneti, dodajte le te v obstoječi plan.

Optimizacija po fazah

 1. Pridobitev podatkov in analiza trenutnega stanja preko gps sledenja in internih baz podatkov. Namen te faze je določitev izhodišča za realno oceno, kje je največ možnosti za izboljšave in za nadaljnje primerjave s posodobljenimi plani.
 2. Zasnova projekta in določitev zahtev optimizacije, kjer znotraj sistema določimo vse relevantne parametre, ki narekujejo vašo storitev. To so podatki kot so tip vozila, frekvenca razvoza, lokacije terminalov, hitrostne omejitve, itd.
 3. Implementacija novih naročil z vsemi atribucijami potrebnimi za optimalno storitev. To zajema podatke kot so ID številke naročil, ime strank oziroma lokacij, tipe tovora, časovna okna in prometne omejitve.
 4. Testno optimizacijo izvedemo kot hipotetično situacijo, s katero pridobimo realne rezultate procesa optimizacije, ki jih primerjamo z oceno stanja pred implementacijo novega plana.
 5. Sledi implementacija novega plana glede na vse določene parametre in posebnosti vaše storitve, z dodatkom avtomatskega planiranja in zajema novih naročil.
 6. Z končno oceno izračuna pridemo do odgovorov na vprašanja, so vsa naročila vključena v program, so planirane poti res optimalne. S KPI analizo, ki zavzema primerjavo med investicijo in rezultati, določimo kvaliteto izračunanega plana ter dodamo končne popravke.

Route Planner v številkah
Rezultati dosedanjih projektov optimizacije:

 • 5-25 % manj prevoženih razdalj in porabljenega časa na cesti
 • 25-75 % manj porabljenega časa za planiranje razvoza
 • Boljša storitev z upoštevanjem vseh časovnih oken in točni ETA(pojasni) podatki
 • Boljša izkoriščenost vozil

Tako gps sledenje in program za planiranje voženj delujeta kot odprta sistema, tako da je prenos podatkov v druge informacijske sisteme enostaven.