Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Organizator

Sodelovanje v nagradni igri ,,Novoletno druženje,, (v nadaljevanju sodelovanje v nagradni igri) poteka v organizaciji podjetja Sledenje d.o.o., Letališka cesta 33d, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Trajanje

Nagradna igra traja od 16.12.2020 od 13.00 ure22.12.2020 do 16.00 ure. Potek nagradne igre je objavljen na spletni strani podjetja Sledenje d.o.o. (www.sledenje.com).

Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo preko svojih predstavnikov le pravne osebe (podjetja – d.o.o. in d.d. ter samostojni podjetniki). Nagradna igra ni namenjena fizičnim osebam.

Potek nagradne igre

Nagradna igra bo preko predstavnikov predstavljena udeležencem Webinarja – Novoletno druženje 16.12.2020 ob 13 uri . Udeleženci WEB druženja v nagradni igri sodelujejo s pravilno poslanimi odgovori na mail skrbniki@sledenje.com.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Žrebanje bo potekalo 23.12.2020 ob 12 uri, nagrajenci bodo o nagradah obveščeni naknadno z obvestilom na spletni strani www.sledenje.com, ter preko elektronske pošte.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo z objavo podatkov o nagrajeni pravni osebi na spletni strani podjetja Sledenje d.o.o., www.sledenje.com in na socialnih omrežjih podjetja Sledenje d.o.o. ter, da do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • objave in obveščanja nagrajencev;
  • podelitve nagrad;
  • statistične in tržne analize, segmentacijo uporabnikov, obdelavo preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje;

Osebni podatki niso predmet objave.

Osebni podatki – kontaktne osebe predstavnikov sodelujočih v nagradi igri podjetje Sledenje d.o.o. vodi, vzdržuje in nadzira v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Sledenje d.o.o. obdeluje zbrane podatke za naslednje namene: statistična obdelava podatkov, raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje reklamnega gradiva. Za potrebe kontaktiranja posameznika, ki je naveden na obrazcu za udeležbo v nagradi igri, dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov: telefon, pošta, elektronska pošta,… Omenjene podatke lahko podjetje Sledenje d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do takrat, ko podatki ne služijo več svojemu namenu. Posameznik lahko zahteva tudi trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov.

Drugo

Pogoj za pridobitev nagrade je, da sodelujoči soglašajo s pogoji (pravili) nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati, za gotovino ali karkoli drugega.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V tem primeru bo o le-tem na svoji spletni strani obvestil sodelujoče. V tem primeru organizator ne dogovarja sodelujočim za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Seznam nagrajencev hrani podjetje Sledenje d.o.o., Letališka 33d, 1000 Ljubljana.