Sledenje.com platforma za sledenje vozil

Platforma Sledenje.com za sledenje vozil je v najbolj splošnem pogledu sestavljena iz treh ključnih enot. V ozadju je profesionalna odprto-kodna podatkovna baza. V ospredju so uporabniške aplikacije oziroma klienti, s katerimi se srečujejo uporabniki naših rešitev. Komunikacijski strežnik pa služi kot povezava med podatkovno bazo in klienti in je osrednji steber celotnega sistema.

Pred kratkim smo izvedli implementacijo nove strukture našega strežnika, ki smo jo pridno razvijali kar nekaj časa. S ponosom lahko povemo, da smo na vrhu, kar se tiče kakovosti programske opreme na področju sledenja vozil in telematike.

Glavne karakteristike strežnika GPS.comX

  1. Asinhrono delovanje, kar pomeni da lahko upravlja veliko različnih procesov sočasno, hkrati pa ne obremenjuje sistema. V našem primeru pomeni to možnost velikega števila povezanih naprav in hkrati ohranjanje optimalne hitrosti delovanja sistema.
  2. Modularna arhitektura pomeni, da je strežnik sestavljen iz več modulov, ki sestavljajo celoto, kar omogoča dinamično oskrbovanje sistema. Nove inštalacije, posodobitve, dodajanje novih protokolov in funkcionalnosti, vse poteka brez motenja operativnega delovanja strežnika.
  3. Horizontalna in vertikalna povezanost glavnih delov strežnika. S tem smo pridobili možnost shranjevanja ogromne količine podatkov. Proces shranjevanja podatkov je sedaj še varnejši, poteka tekoče, vsi podatki oziroma zapisi pa so nanizani v točno določenem časovnem zaporedju.

Strežnik GPS.comX je še en korak do našega cilja, h kateremu strmimo že več kot petnajst let in sicer je to non-stop in celostna storitev sledenja vozil brez napak. Hkrati je pa je tudi dobra zasnova, za razvoj še bolj kompleksnih storitev na področju »supply chain managementa« saj omogoča spremljanje vseh vrst mobilnih naprav in je zasnova za IoT in BigData sisteme.