Standardi tahograf podatkov in kaj na to pravi zakon

Delovni čas in počitke voznikov opredeljuje Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD). Zakonsko sta opredeljena tudi način zapisa in oprema za zbiranje tahograf podatkov in zapisovanje delovnega časa. V primeru kršitve pravil so kazni zelo visoke, tako za pravne, kot tudi za fizične osebe.

Delovni čas mobilnega delavca

V grobem je razlaga delovnega časa mobilnega delavca v skladu s 3. členom ZDCOPMD sledeča. Delovni čas pomeni čas od začetka do zaključka, ko je mobilni delavec na svojem delovnem mestu na razpolago delodajalcu in opravlja svoje naloge. Gre za čas:

  • posvečen vsem dejavnostim v cestnem prevozu (vožnja vozila, natovarjanje in raztovarjanje, pomoč potnikom pri vstopu/izstopu iz vozila, čiščenje in tehnično vzdrževanje,…),
  • ko voznik ne more prosto razpolagati s svojim časom in mora biti na svojem delovnem mestu, pripravljen prevzeti običajno delo in nekatere druge naloge, povezane z njegovim delom.

Enako velja tudi za samozaposlene voznike v odnosu do svojih strank.

V delovni čas se ne všteva čas odmorov, počitka in razložljivosti, ki so definirani v 5., 6. in 3. členu ZDCOPMD. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden (143. člen ZDR-1). Nadurno delo pa lahko traja največ 8 ur tedensko, 20 ur mesečno in 170 ur letno. Delovni dan lahko traja največ 10 ur. Časovna omejitev se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju največ 6 mesecev (144. člen ZDR-1).

Evropski sporazum o delu posadke na vozilih

V skladu s 4. členom ZDCOPMD kot specialnim zakonom (lex specialis) pa se lahko delovni teden mobilnih delavcev poveča na 60 ur pod pogojem, da se v 4 mesecih ne preseže tedenskega povprečja 48 ur. Pri tem pa je za voznike potrebno upoštevati tudi Evropski sporazum o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR). Ta ureja trajanje vožnje, prekinitve in počitke ter določa, da:

  • dnevna vožnja ne sme trajati več kot 9 ur, 2x tedensko pa se lahko podaljša na 10 ur (6. člen AETR),
  • mora imeti voznik po največ 6 dnevih tedenski počitek (6. člen AETR),
  • mora voznik po 4,5 urah vožnje prekiniti vožnjo za najmanj 45 minut, prekinitev pa lahko nadomestijo krajše prekinitve po najmanj 15 minut, ki so lahko razporejene med vožnjo tako, da so usklajene s prej navedenim = 45 minutna prekinitev v 4,5 urah vožnje (7. člen AETR),
  • ima voznik vsakih 24 ur dnevi počitek najmanj 11 zaporednih ur, ki se lahko 3x tedensko skrajša na 9 zaporednih ur (8. člen AETR).

Iz navedenega sledijo naslednji zaključki:

  • V tednu lahko delavec vozi največ 56 ur – 4 dni po 9 ur in 2 dni po 10 ur.
  • Na dvotedenskem nivoju delavec ne sme prekoračiti 90 ur vožnje. V primeru, da je prvi teden vozil vseh dovoljenih 56 ur, mu za prihodnji teden ostane le še 34 ur vožnje.

V tem primeru, je delavec običajno nedeljo in ponedeljek prost, da s tem zadosti še zadnji zahtevi o tedenskem počitku. Ta je določen v višini 45 oz. 36 zaporednih ur, v izjemnih primerih 24 ur, če voznik preživlja tedenski počitek izven kraja prebivanja oz. kraja kjer je vozilo običajno parkirano (8. člen AETR).

Tahograf modul za pomoč pri delu prometnikov

V podjetju Sledenje d.o.o. smo razvili rešitev, ki voznike in odgovorne delavce pravočasno opozori na potrebne počitke, obenem pa pomaga pri optimalnem izkoristku delovnega časa. V sistemu sta zajeti kar dve pomembni rešitvi:

  1. Prva rešitev je avtomatsko daljinsko praznjenje digitalnega tahografa, ter voznikove kartice na 28 oz. 90 dni. S tem odpade nadležno lovljenje vozil, ter čakanje v vozilu, da se podatki prenesejo na ključek. Pomembno pa je tudi to, da so pridobljeni tahograf podatki na način avtomatskega praznjenja skladni z zakonom.
  2. Druga rešitev pa je online pridobivanje stanja voznikovega dela. Uporabniki imamo v vsakem trenutku vpogled v trenutna tahograf stanja, sistem pa nas z različnimi alarmi pravočasno opozori, da ne pride do kršitve z zakonom predpisanih pravil.

Storitev je pomembna tudi za prometnike oz. osebe, ki so v podjetju odgovorne za razporejanje voznikov. Na vseh nivojih, ki jih opredeljuje zakon ima tako na dnevnem, tedenskem in dvo-tedenskem nivoju prometnik vedno vpogled koliko časa je posameznemu vozniku še ostalo. S tem bo disponent prihranil veliko časa pri planiranju, plani pa bodo natančni in optimalni. Obenem bodo odpadle vse dileme, ali bo tovor prepeljan skladno z zakonom.

tahograf-stanja

Kvaliteta tahograf podatkov je pomembna za uspešno poslovanje

Kot vemo so samo natančni podatki koristni za kakovostno poslovanje. Če podatki niso kvalitetni, je bolje da jih ni, saj lahko le-ti izkrivijo sliko, kar se posledično izraža v našem poslovanju.

Pri Sledenju se vseh zgoraj navedenih dejstev zavedamo že od samega začetka našega poslovanja. Pri vsaki funkcionalnosti, ki jo dodamo v sistem Sledenje.com, najprej poskrbimo, da so v osnovi podatki natančni in zanesljivi. Vse to smo upoštevali tudi pri evidenci delovnega časa mobilnega delavca v cestnem prometu.

Se že veselimo vaših povpraševanj in našega bodočega sodelovanja!