Entries by optiweb

Pet nasvetov za bolj produktiven vozni park

Vse prepogosto se dogaja, da tako podjetja, kot njeni zaposleni spregledajo, kako pomembno je imeti natančen pregled nad voznim parkom. Vprašanje ali se to zgodi zaradi pomankanja časa ali pomankanja volje niti ni tako važno, saj je rezultat popolnoma enak; slabša storitev, večji stroški in posledično slabše poslovanje. Pri podjetju Sledenje je naš osnovni cilj, […]

Sledenje.com platforma za sledenje vozil

Platforma Sledenje.com za sledenje vozil je v najbolj splošnem pogledu sestavljena iz treh ključnih enot. V ozadju je profesionalna odprto-kodna podatkovna baza. V ospredju so uporabniške aplikacije oziroma klienti, s katerimi se srečujejo uporabniki naših rešitev. Komunikacijski strežnik pa služi kot povezava med podatkovno bazo in klienti in je osrednji steber celotnega sistema. Pred kratkim […]

GPS sledenje in optimizacija poti

Programsko orodje AMCS route planner, skupaj z gps sledenjem ponuja rešitev za optimalno upravljanje voznega parka. Vsa naročila in vsa vozila lahko planiramo naenkrat in to z upoštevanjem različnih časovnih oken ter vseh drugih posebnih zahtev naročil. Na ta način se občutno zmanjša čas planiranja, uporabljena so ustrezna vozila, ki so tako bolje izkoriščena, vrstni […]